string(0) ""

Den Fynske Bladfonds bestyrelse

I Den Fynske Bladfonds bestyrelse sidder:

 

Professor Tage Koed Madsen, formand

Direktør Torben Frigaard Rasmussen, næstformand

Journalist Malene Birkelund

Sognepræst Eva Tøjner Götke

Direktør Erik Laumand

Chefkonsulent Anna Vinding

Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe

Direktør Søren Schultz Jørgensen

Advokat Hans Henrik Banke

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Direktør Clas Nylandsted Andersen, observatør