Anden støtte

Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. august og 1. november

BEMÆRK: 
Der ydes ikke støtte til projekter, der er påbegyndte eller afsluttede på det tidspunkt, hvor bestyrelsen behandler ansøgningen. Det er normalt inden for to måneder efter ansøgningsfrist.

Under formålet ydes støtte, der kan medvirke til at fremme den frie presse, eksempelvis ved at fastholde kvalitetsjournalistik eller fremme publicisme. Det kan være eksperimenter med at fastholde kvalitetsjournalistik gennem nye organiseringsformer eller udviklingsprojekter, der sigter på at øge dialogen i lokalsamfundet via digitale medier. 

Med baggrund i stifterens hensigt lægger bestyrelsen vægt på, at aktiviteterne vedrørende dette formål direkte eller indirekte kan medvirke til at styrke Fyens Stiftstidendes position og redaktionelle uafhængighed. 

Hvad skal du huske i din ansøgning? 
Bemærk: Al information markeret med kursiv er valgfrie. 

 • Navn
 • E-mail
 • Adresse
 • By
 • Rolle, dvs. ift. det specifikke projekt, der ansøges om
 • Har du søgt anden finansiering
 • Beskrivelse, maks. 2500 tegn
 • Formål - hvad opnås ift. fondens formål, maks. 1000 tegn
 • Konkrete aktiviteter og sammenhæng med formål, maks. 2500 tegn
 • Organisering og projektansvarlig, maks. 1000 tegn
 • Forventet effekt for Fyens Stiftstidende, maks. 1000 tegn
 • Tidsplan, herunder start- og slutdato
 • Totalt ansøgt beløb
 • Budget opdelt på aktiviteter, hvortil der søges støtte
 • Andet materiale

 

Anden støtte