Rejselegat

Legater til studierejser for journaliststuderende

Ansøgningsfrister: 1. april og 1. november 

BEMÆRK:
Der ydes ikke støtte til et påbegyndt studieophold. 
Det betyder, at for at få støtte i forårssemestret skal man søge inden 1. november, for at få støtte i efterårssemestret skal man søge inden 1. april.
 
Journaliststuderende kan søge om støtte til studierejser til udlandet i forbindelse med en dansk bachelor- eller kandidatuddannelse eller til en samlet kandidatuddannelse ved et universitet i udlandet.

BEMÆRK: Specialt for bachelorstuderende. Her er kun følgende uddannelser berettiget til at søge: 

 • Journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet
 • Journalistuddannelsen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 
 • Journalistuddannelsen ved Roskilde Universitet
 • TV- og Medietilrettelæggelse ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 
 • Visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Fotojournalistuddannelsen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Ansøgninger vil blive afvist, hvis ikke eksamensresultater, budget, dokumentation for merit og dokumentation for optagelse er vedlagt. Hvis bilagene ikke foreligger på ansøgningstidspunktet, skal ansøger klart forklarer, hvorfor de ikke er vedlagt, samt hvornår de vil blive eftersendt. 

Tildeling af legat sker ud fra en samlet vurdering af ansøger samt formål med og indhold i den påtænkte studierejse. Den Fynske Bladfond støtter ikke studierejser af under et semesters varighed.

Før du går i gang - tjekliste
Bemærk: Al information markeret med kursiv er valgfrie. 

 • Navn
 • E-mail
 • Adresse
 • By
 • Har du søgt anden finansiering
 • Uddannelsesniveau
 • Periode (startdato for dit studieophold)
 • Beskrivelse, maks. 2500 tegn
 • Budget og forventet finansiering 
 • Eksamensresultater
 • Dokumentation for merit 
 • Dokumentation for optagelsesgebyr 
 • Andet materiale

Uddybelse af ovenstående punkter
Beskrivelse: Beskriv formålet med studieopholdet, samt hvilket udbytte der forventes i forhold til ansøgers tidligere uddannelsesforløb og fremtidige virke.

Budget: Der skal vedlægges udførligt budget og forventet finansiering, herunder angivelse af hvilke andre fonde ansøger har søgt om støtte.

Eksamensresultater: Der skal vedlægges eksamensbeviser eller udskrifter fra karakterprotokoller fra din videregående uddannelse, fx ”Opnåede resultater på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole”.

Dokumentation for merit: Der skal vedlægges dokumentation for merit, hvis studieopholdet indgår som en del af en dansk uddannelse, jf. ECTS pointsystemet.

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark.

Dokumentation for optagelsesgebyr: Der skal vedlægges dokumentation for optagelse samt betalt optagelsesgebyr. Bemærk, at er dokumentationen ikke på plads på ansøgningstidspunktet, skal ansøger i stedet vedhæfte et dokument med en forklaring og eftersende dokumentation. Er der ikke noget optagelsesgebyr pga. udvekslingsaftale eller praktikophold, forklares og dokumenteres det.

Det skal anføres, hvis ansøger tidligere har søgt legater hos Den Fynske Bladfond.

Der kan vedlægges udtalelser eller andre relevante dokumenter.

Ansøg om rejselegat