Støtte til medarbejdere

Ansøgningfrister: 1. februar, 1. april, 1. august og 1. november

BEMÆRK:
 Der ydes ikke støtte til studieophold, uddannelse eller projekter, der er påbegyndte eller afsluttede på det tidspunkt, hvor bestyrelsen behandler ansøgningen. Det er normalt inden for to måneder efter ansøgningsfrist. 

Under dette formål støttes udviklingsorienterede aktiviteter, men ikke opgaver af driftsmæssig karakter.

Den Fynske Bladfond kan støtte efteruddannelse for ansatte og studieture for Fyens Stiftstidendes ansatte eller praktikanter. Den Fynske Bladfond kan også støtte aktiviteter, der sigter mod at forbedre de ansattes arbejdsvilkår. 

Hvad skal du huske i din ansøgning? 
Bemærk: Al information markeret med kursiv er valgfrie. 

 • Navn
 • E-mail
 • Adresse
 • By
 • Rolle ift. det specifikke projekt, der ansøges om
 • Har du søgt anden finansiering
 • Beskrivelse, maks. 2500 tegn
 • Formål - hvad opnås ift. fondens formål, maks. 1000 tegn
 • Konkrete aktiviteter og sammenhæng med formål, maks. 2500 tegn
 • Organisering og projektansvarlig, maks. 1000 tegn
 • Forventet effekt for Fyens Stiftstidende, maks. 1000 tegn
 • Tidsplan, herunder start- og slutdato
 • Totalt ansøgt beløb
 • Budget opdelt på aktiviteter, hvortil der søges støtte
 • Andet materiale
Ansøg om støtte til medarbejdere