Den Fynske Bladfonds bestyrelse

Direktør Torben Frigaard Rasmussen, formand 
Professor emeritus Tage Koed Madsen, næstformand 
Sognepræst Eva Tøjner Götke 
LAG koordinator Anne Mette Wandsøe
Direktør Søren Schultz Jørgensen 
Advokat Hans Henrik Banke 
Chefredaktør Per Westergård
Direktør Susan Nørgaard