Velkommen til Den Fynske Bladfond

Den Fynske Bladfond blev stiftet i 1970 og er eneejer af selskabet Fyens Stiftstidende A/S. Hovedformålet ifølge fundatsen er, at Den Fynske Bladfond skal virke til gavn for Fyens Stiftstidende og for de blade, som fonden i øvrigt har interesser i.
Fonden skal efter bedste evne sikre den størst mulige økonomiske og redaktionelle uafhængighed og derigennem garantere en fri meningsudveksling i demokratiets ånd.

Den Fynske Bladfonds donationer skal især støtte målrettede, langsigtede, fynske projekter, som udvikler nødvendige kompetencer, forretningsmodeller og samarbejdsmønstre til at begå sig i en ny digital verden. Uddelinger tilgodeser også en afprøvning af, hvordan udvalgte fynske fællesskaber kan faciliteres fysisk og digitalt.

Bladfonden modtager ansøgninger om støtte til journaliststuderendes studierejser i udlandet, til at forbedre de ansattes arbejdsvilkår og uddannelse og til initiativer, der støtter den fri presse – med særligt henblik på at styrke Fyens Stiftstidendes position.