Støtte og legater

LEGATER TIL STUDIEREJSER
Journaliststuderende kan søge om støtte til studierejser til udlandet med en dansk bachelor- eller kandidatuddannelse eller til en samlet kandidatuddannelse ved et universitet i udlandet.

Tildeling af legat sker ud fra en samlet vurdering af ansøger, samt formål med og indhold i den påtænkte studierejse.

Ansøgningsfrister: 1. april og 1. november.
Læs mere
STØTTE TIL MEDARBEJDERE
Under formålet støttes udviklingsorienterede aktiviteter, men ikke opgaver af driftsmæssig karakter.

Den Fynske Bladfond kan støtte efteruddannelse for ansatte og studieture for Fyens Stiftstidendes ansatte eller praktikanter. Den Fynske Bladfond kan også støtte aktiviteter, der sigter mod at forbedre de ansattes arbejdsvilkår.

Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. august og 1. november.
Læs mere
ANDEN STØTTE
Under formålet ydes støtte, der kan medvirke til at fremme den fri presse, eksempelvis ved at fastholde kvalitetsjournalist eller fremme publicisme.

Det kan være eksperimenter med at fastholde kvalitetsjournalistisk gennem nye organiseringsformer eller udviklingsprojekter, der sigter på at øge dialogen i lokalsamfundet via digitale medier.

Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. august og 1. november.
Læs mere